English Italiano Français German Polski

Jak powstaje ikona

 

Materiały na ikonę przygotowywane są według starych tradycyjnych receptur. Drewno na deskę(najlepiej lipową) musi być dobrze wysuszone, przyklejane jest do niego płótno lub gaza. Dzięki temu warstwa malarska jest bardziej wytrzymała na naprężenia związane z pracą drewna, ale ma to również związek z konkretnym odniesieniem teologicznym. Jest to nawiązanie do pierwszej ikony- Obrazu zbawcy nie uczynionego ręką ludzką, Acheiropoietos, odbitej twarzy Jezusa Chrystusa na płótnie. Kolejną czynnością jest nałożenie lewkasu , gruntu na deskę i odpowiednio dobre wyszlifowanie go.


Do pisania ikon służą suche pigmenty mieszane z żółtkiem , wodą i odrobiną białego wina. Najlepszymi barwnikami są naturalne minerały i glinki.
W jednej z końcowych faz na aureole lub całe tło nakładane jest płatkowe złoto. Następnie wykonuje się nadpis(imię przedstawionego świętego lub nazwa danego święta) Ostatnim etapem jest zabezpieczenie ikony olifą (jest to rodzaj werniksu)
Materiały i elementy używane w czasie powstawania ikony są naturalne i pochodzą ze świata minerałów, roślin lub też świata organicznego, bowiem są one wezwane są uczestnictwa w przemienieniu kosmosu ponieważ zadaniem ikonografia jest uduchowienie rzeczywistości zmysłowej1 

 

Zasady ikonografa.

1. Przed rozpoczęciem pracy przeżegnaj się; módl się w milczeniu i daruj swym winowajcom.

2. Pracuj w skupieniu nad każdym szczegółem swej ikony, jakbyś pracował przed samym Bogiem.

3. W czasie pracy módl się, by wzmocnić się fizycznie i psychicznie; unikaj przede wszystkim zbędnych słów i zachowuj ciszę.

4. Swe modlitwy kieruj w szczególności do tych świętych, których oblicza malujesz. Pilnuj, by umysł twój nie rozpraszał się, a święty będzie blisko ciebie.

5. Gdy masz wybrać kolor, wyciągnij w głębi swego serca rękę do Boga i spytaj Go o radę.

6. Nie bądź zazdrosny o pracę swego bliźniego; jego powodzenie należy również do ciebie.

7. Gdy twa ikona jest już skończona, podziękuj Bogu, że w miłosierdziu Swym obdarzył cię łaską malowania świętych wizerunków.

8. Niech twa ikona zostanie poświęcona poprzez umieszczenie jej na ołtarzu. Bądź pierwszą osobą, która się przed nią pomodli, nim przekażesz ją innym.

9. Nie zapominaj o radości obdarowania świata ikonami, radości pracy przy malowaniu ikon, radości sprawiania, że święty jaśnieje przez twą ikonę, radości zjednoczenia ze świętym, którego oblicze malujesz 2Modlitwa przed przystąpieniem do pracy.
O Panie wszystkiego, co istnieje, Ty oświeciłeś Apostola i Ewangelistę Łukasza Duchem Świętym, pozwalając mu namalować Swą Przenajświętszą Matkę, trzymającą Cię w ramionach i mówiącą: „Łaska Tego, który się ze mnie narodził, spłynęła na cały świat". Oświeć i prowadź mą duszę, me serce i mego ducha. Kieruj dłońmi Swego niegodnego sługi, abym mógł godnie i w sposób doskonały stworzyć Twój wizerunek, a także Twej Matki i wszystkich świętych, na chwałę, radość i ozdobę Twego Świętego Kościoła. Odpuść mi moje grzechy, a także grzechy tych, którzy oddawać będą cześć tej ikonie i którzy gorącą modlitwą przed nią wielbią osoby na niej przedstawione. Chroń ich od zła wszelkiego i wesprzyj dobrą radą. O to proszę dzięki wstawiennictwu Twej Matki Przenajświętszej, Apostoła Łukasza i wszystkich świętych. Amen.

Niebiański Mistrzu, żarliwy architekcie wszelkiego stworzenia, zapal światło dla wzroku Twego sługi, strzeż jego serce i prowadź jego rękę, by mógł godnie i w sposób doskonały stworzyć Twój wizerunek, na chwałę i piękno Twego Świętego Kościoła. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.1 M.Quenot, Ikona okno ku wieczności, Białystok 1997, s.71

2 Jim Forest, Modlitwa z ikonami, "homini" Bydgoszcz 1999