English Italiano Français German Polski

Wydarzenia

5.11.2007


Dzień imienin Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego -Jakuba.
Władyka otrzymał w prezencie ikonę swojego patrona napisaną reką
Joanny Gościk.

Wystawa Pedagodzy- Artyści


Galeria Młodych MDK zaprasza na wernisaż wystawy "PEDAGODZY - ARTYŚCI"

dnia 14 lutego (czwartek) o godzinie 18:00.

Swoje prace zaprezentują:

Dorota Popławska - collage fotograficzny

Joanna Gościk - ikony

Aleksander Grzybek – malarstwo


Kuratorem wystawy jest pan Zbigniew Świdziński, instruktor pracowni rysunku i malarstwa MDK.

Oto, co pisze on o najnowszej ekspozycji:

Organizując w Galerii Młodych MDK wystawę PEDAGODZY - ARTYŚCI miałem

na uwadze młodzież.

Podczas swojej pracy pedagogicznej wielokrotnie zetknąłem się z pytaniem:

"co pan maluje?".

Okazuje się, że jest to zagadnienie ogólniejsze. Młodzież szkolna, podczas procesu edukacji artystycznej, poznaje liczne przykłady twórczości artystów historycznych i współczesnych. Jednak niezmiernie rzadko ma okazję zetknięcia się z pracami tworzonymi przez własnych pedagogów.


Do uczestnictwa w wystawie zaprosiłem trójkę przyjaciół-artystów-pedagogów: Dorotę Popławską, Joannę Gościk i Aleksandra Grzybka.

Każdy z nich reprezentuje inną, subiektywną wizję artystyczną. Razem jednak tworzą zwartą, wzajemnie się dopełniającą ekspozycję.


Zobacz zdjęcia :

http://www.mdk.bialystok.pl/?site=50102&category=88_[14_lutego_2008]_Pedagodzy_-_Artysci

Wystawa Ikon pisanych ręką Joanny Gościk, maj- czerwiec Białowieża 2008


Dnia 23.05.2008 o godz. 15.00 Białowieski Ośrodek Kultury - Galeria OBOK, ul. Sportowa,  zaprasza na wernisaż ikon i wykład Joanny Gościk pt. Jak pisać ikony.
Obóz ikonograficzny dla dzieci i młodzieży- Jaczno 26.07- 8.08. 2008


Ta letnia nauka ikonopisania została zorganizowana przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej. Uczestniczyła w niej 24 osobowa grupa dzieci i młodzieży z Podlasia. Zajęcia prowadziła Joanna Gościk absolwentka Policealnego Studium Ikonograficznego.


Warsztaty w Krzywcu, lipiec/sierpień 2008

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w dniach 22.07.2008-12.09.2008 zrealizował dwa turnusy warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat w ramach projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Warsztaty z zakresu nauki i techniki fotografiki oraz malarstwa szansą na aktywizację społeczno-kulturalną dzieci i młodzieży Podlasia".

Pomysłodawcą i organizatorem warsztatów był Zarząd Główny Bractwa św. św. Cyryla i Metodego, a fundusze na ich przeprowadzenie pozyskane zostały w ramach Projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) współfinansowanego przez Bractwo i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dwa 10-dniowe turnusy warsztatów plastycznych, połączonych z wypoczynkiem wakacyjnym 60-osobowej grupy dzieci i młodzieży z wielu miast w Polsce (m.in. z Białegostoku, Hajnówki, Ełku, Słupska i Gdańska) zorganizowane zostały w Ośrodku Kultury Prawosławnej w miejscowości Krzywiec koło Hajnówki. Uczestnicy warsztatów w grupach poznawali tajniki wykonywania artystycznych fotografii i pisania ikon. Warsztaty zaowocowały duża liczbą ciekawych fotogramów (głównie prezentujących tematy związane z religią prawosławną), a także ikon napisanych na deskach.Wystawa w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku


W dniu 6 września 2008r. w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku otwarta została wystawa kilkudziesięciu wyróżnionych prac fotografii artystycznej i ikonografii, wykonanych przez uczestników warsztatów plastycznych prawosławnych dzieci i młodzieży. Pomysłodawcą i organizatorem warsztatów i wystawy był Zarząd Główny Bractwa św. św. Cyryla i Metodego, a fundusze na ich przeprowadzenie pozyskane zostały w ramach Projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) współfinansowanego przez Bractwo i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Dwa 10-dniowe turnusy warsztatów plastycznych, połączonych z wypoczynkiem wakacyjnym 60-osobowej grupy dzieci i młodzieży z wielu miast w Polsce (m.in. z Białegostoku, Hajnówki, Ełku, Słupska i Gdańska) zorganizowane zostały w Ośrodku Kultury Prawosławnej w miejscowości Krzywiec koło Hajnówki. Uczestnicy warsztatów w grupach poznawali tajniki wykonywania artystycznych fotografii i pisania ikon. Warsztaty zaowocowały duża liczbą ciekawych fotogramów (głównie prezentujących tematy związane z religią prawosławną), a także ikon napisanych na deskach.
W uroczystości otwarcia wystawy uczestniczyli zaproszeni goście, w tym dyplomaci: Eduard Shvaiko, konsul w Ambasadzie Republiki Białoruś w Warszawie i Aleksander Margulan, wicekonsul Konsulatu Białorusi w Białymstoku oraz duchowieństwo z kilku parafii prawosławnych z Podlasia. Licznie zebrała się uczestnicząca w warsztatach młodzież wraz z rodzicami, a także opiekunowie i instruktorzy warsztatów oraz członkowie i sympatycy Bractwa. Otwarcia wystawy dokonali: przewodniczący Zarządu Głównego Bractwa, prof. Andrzej Łapko oraz zastępca Prezydenta Białegostoku, Aleksander Sosna.
Wystawę przygotowały instruktorki warsztatów: Panie Alicja Ignaciuk (fotografika) i Joanna Gościk (ikonopisanie). Wyróżnione fotogramy i ikony pięknie prezentowały się w odnowionej sali wystawowej Centrum Kultury Prawosławnej, wyremontowanej z funduszy Projektu.
Uczestnicy wystawy otrzymali barwny folder z zestawem wyróżnionych prac. Wystawę będzie można zwiedzać do końca września br.